Emsella

EMSELLA BEHANDLAR

 • Urininkontinens
 • Bäckenbottenproblem
 • Nedsatt intim tillfredsställelse

EMSELLA är den världsunika metoden för att hjälpa kunder med urininkontinens, bäckenbottenproblem tex efter förlossning och/eller nedsatt intim tillfredsställelse. Behandlingen passar både män och kvinnor. Bäckenbottenmusklerna är det lager av muskler som stöder bäckenorganen och sträcker sig över bäckenbotten. Starka bäckenbottenmuskler ger kontroll över blåsan och tarmen. Försvagade bäckenbottenmuskler betyder att inre organ inte stöds fullt ut och man kan ha svårt att kontrollera urinblåsan.

 • EMSELLA använder elektromagnetisk energi för att leverera tusentals supramaximala
  sammandragningar i bäckenbottenmusklerna under en enda behandling.
 • Under en behandling sitter du FULLT PÅKLÄDD i Emsella-stolen och kan t.ex. läsa en
  bok
 • EMSELLA är icke-invasiv behandling som inte är baserad på värme eller kyla. Med
  andra ord finns inga risker för brännskador, ärrbildning eller svullnad

 

EMSELLA är ett bra alternativ för kvinnor i alla åldrar som önskar lösning för urininkontinens, återhämtning efter förlossning, och förbättring av kvaliteten på deras intima liv.

Du kommer känna en stickande (pirrande) känsla och kontraktioner av bäckenbottenmusklerna under behandlingen. Du kan genomföra dagliga aktiviteter direkt efter behandlingen.

Jag kommer ta fram en behandlingsplan för dig. En behandling tar runt 30 minuter och det evidensbaserade protokollet för behandling är 6 behandlingar som genomförs vid två tillfällen per vecka. Självklart anpassar vi efter dina möjligheter.

Du kan uppleva förbättring redan efter en behandling. Resultatet kommer fortsätta förbättras under de följande veckorna.

EMSELLA STUDIER

Emsella är FDA godkänd och har hittills 5 kliniska studier publicerade. Studier bekräftar att 95% av patienterna upplever en förbättrad livskvalitet. Den har visats genom vetenskapliga studier att främst kvinnor men även män som besväras av urininkontinens och sexuell dysfunktion får bra hjälp. Studier har visat att hela 95% av behandlade patienter rapporterade en förbättring av sin livskvalitet!

Stolen används på privata gyn mottagningar i Sverige och världen. Svenska studier pågår och beräknas vara klara i sommar.

KORT FAKTA

50% av kvinnor får besvär efter förlossning
78,5 % kunde inte dra ihop bäckenbottenmuskelaturen ordentligt 1 år efter förlossning
33% pratar inte med sin partner om sina besvär
50% säger inget ens till sina vänner
38% Nämner det inte ens för sin läkare
73% av alla kvinnor som slarvar med knipövningar

Citat från kliniska studieR:

URININKONTINENS

Urininkontinens (UI) har en prevalens på 30-40% hos kvinnor efter förlossningen och efter
klimakteriet. Kvinnor kan vara ovilliga att diskutera UI med sina vårdgivare samt i vilken utsträckning
det kan påverka livskvalitet (QoL) av många skäl, bland annat förlägenhet och rädsla i samband med
behandlingsalternativ. Kvinnor uttrycker konsekvent den föredragna önskan för att adressera UI på ett
icke-kirurgiskt och diskret sätt. Denna studien syftade till att rapportera om resultaten av en ny ickekirurgisk behandling som kan ge en överkomlig och diskret lösning på detta vanliga problem.

Orsaker till besvär: 
Bäckenbottenmusklerna (Pelvic floor muscle, PFM) stödjer bäckenorganen och hjälper till att
kontrollera kontinens. På grund av fysiologiska förändringar såsom åldrande i kroppen, förlossning eller hormonella förändringar försvagas bäckenbottenmusklerna och ger inte tillräckligt stöd för bäckenorganen och kontinenskontroll. Detta leder till PFM-dysfunktion med direkt konsekvens av
inkontinens

NUVARANDE BEHANDLINGS-ALTERNATIV

När det gäller SUI är ett av de största problemen med bäckenbottenträning patienternas oförmåga att selektivt dra ihop bäckenbottenmusklerna och för att bibehålla en övningsrutin. Knipövningar är den vanligaste formen av bäckenbottenmuskelövningar men saknar bevis som en effektiv lösning. En annan tillgänglig behandling är intravaginal elektroterapi och biofeedback. Ett vanligt problem med intravaginal elektrostimulering är elektrodplaceringarna, som kan orsaka patienten obehag. Biverkningar kan inkludera blödning, lokal smärta eller irritation av vävnaden där elektroderna är placerade. Kirurgiska ingrepp är invasiva och kan också inkludera biverkningar. Läkemedelsbehandling är ickeriktad, biverkningar som muntorrhet, tarmförstoppning och matsmältningsbesvär kan uppstå. Idag söker både läkare och deras patienter efter en lösning som uppfyller kriterierna för att tillhandahålla ett effektivt kliniskt resultat via en icke-invasiv lösning