Näringsmätning och tester

När jag genomför näringsmätning görs även detta med hjälp av frekvenser – s k bioresonans. Dina celler svarar på hur din kropp mår där du har dina depåer av mineraler, vitaminer, fettsyror och tungmetaller.

Bioresonans är en kvantmedicinsk analys- och behandlingsteknik som är ett resultat av forskning och utveckling inom rymdmedicin. Bioresonans verkar genom information om elektromagnetiska svängningstal, och metoden grundar sig på det faktum att ditt inre är som ett ständigt böljande hav av energivågor (oscillationer) som vid god hälsa är i balans med sina normala frekvenser.

Vid analysen sänder systemet in information om energivågor och ”lyssnar” efter resonansen från din kropp. Vid obalans avläser bioresonans- apparaten det som avvikande frekvenser. På samma sätt får du bara in en radiokanal om radiomottagarens frekvens motsvarar den från radiostationen.

Så det mätinstrument jag använder skicka via elektromagnetiska svängningar – en viss frekvens – till din kropp via en metallstav och kontrollerar hur just du har det med vitaminer, mineraler, fettsyror och tungmetaller i kroppen utifrån din ålder, kön, längd och vikt. En rapport på 4 sidor visar hur du mår på insidan och du kan då välja att göra något bra för din kropp om det visar sig att du har näringsbrister.

Fettsyraprofil

Det finns även möjlighet att genomföra tester för din fettsyraprofil. Balansen är viktig för att dina celler ska kunna förnya sig och bygga din hälsosamma kropp. Detta sker via blodanalys – ett stick i fingret som du utför på dig själv. Du lägger några droppar blod på ett filterpapper som är behandlat med en speciell lösning för att motverka oxidation av fettsyrorna under transporten till laboratoriet som ligger i Tyskland* . Efter analysen får du en rapport som ger en detaljerad bild av dina 26 olika fettsyror.