Signalsubstanser och hur de påverkar dig

De fyra signalsubstanserna dopamin, acetylkolin, gaba och serotonin är viktiga för hur vi fungerar och vilka personlighetsdrag som är framträdande hos oss. Vi har alla en unik medfödd balans mellan dessa fyra i vår biokemi. Vilken eller vilka signalsubstanser som är dominerande hos oss färgar hur vi mår, känner och hur vi uppfattas.

Det parasympatiska nervsystemet (ditt lugn och ro-system) använder endast acetylkolin som neurotransmittor.

Acetylkolin är en signalsubstans som finns i ryggmärgen och är känd för sin att överföra impulser från motoriska nerver till muskler, vilket leder till att muskeln drar ihop sig. Acetylkolinets roll i smärtlindring har blivit alltmer känd senaste åren och det forskas på möjligheten att använda acetylkolin för att få fram bättre läkemedel med smärtlindrande effekt. Studier visar nämligen att ökad frisättning av acetylkolin i ryggmärgen leder till en högre smärttröskel. Acetylkolin verkar väldigt annorlunda i ryggmärgen mot vad det gör i hjärnan.

Acetylkolin är känt att spela en viktig roll i minne och inlärning och är onormalt bristfällig i hjärnan hos personer med Alzheimers sjukdom. Det finns även kopplingar till ADHD och ADD.

Acetylkolin spelar också en viktig roll i mag-tarmsystemet där det styr matsmältningssammandragningarna. I urinvägarna minskar dess aktivitet blåsans kapacitet och ökar frivilligt tömningstryck. Det påverkar också andningsorganen och stimulerar utsöndring av alla körtlar som får parasympatiska nervimpulser. I det centrala nervsystemet verkar acetylkolin också ha flera viktiga roller.

Om man vill höja sitt Acetylkolin ska man göra precis det som acetylkolinare är bra på: läsa, skriva, studera t ex. Man kan också äta ägg eller boosta med tillskott som:

  • Omega 3
  • Acetylen L Carnitine
  • B5
  • L-taurin