Vad är frekvenser?

Allt – ja allt levande har en viss frekvens och intensitet, vilket innebär att det vibrerar vid en viss våglängd. Dessa använder jag i lasern för att stimulera eller hämma specifika celler i kroppen eller störa inkräktande virus och bakterier.

Varje organ har sin speciella vibrationsfrekvens (svängningstal eller oscillationer). Man kan se kroppen som en orkester, och det gäller att de olika instrumenten är samspelta för att bibehålla hög funktion och effektivitet. Så länge energin flödar i kroppen och olika delar samspelar i harmoni, så känner du dig frisk och fylld av energi. Varje organ eller del av kroppen har således ett optimalt svängningstal. Även våra tankar och känslor svänger också på olika frekvenser, och deras frekvenser påverkar kroppen och organen.

Låt säga att du har besvär med dina lungor, då programmerar jag lasern så den ger din lunga den frekvens där den mår som bäst och fungera optimalt (21hz). Den mentala hälsan är mycket påverkbar med hjälp av frekvenser så när jag arbetar med exempelvis stress ger jag dig en lång frekvens för att få ner ditt nervsystem där du mår som bäst.