VibraCussor® – ett slags massagemaskin

Fascia i hela dig! Fascia är ett nätverk av bindväv som omsluter allt i hela din kropp! Muskler, skelett, organ och celler. Det går att likna vid ett spindelnät av hårda och mjuka delar, starka som stål men samtidigt flexibla som trådar, visst är det fantastiskt.

Den senaste forskningen visar att fascia spelar en mycket viktig roll när det kommer till hälsa och smärta. Det finns många nervreceptorer i fascia. Smärta kan uppstå i samband med att fasciarestriktioner sätter press på nervreceptorer. Detta kan orsakas av bland annat brist på rörelse, överbelastning, enformiga arbeten, livsstil och matvanor. Fascia är dessutom mycket viktig för transport av näringsämnen, avfall, joner och andra molekyler samt för kroppens homeostasis och kommunikation. Den agerar vidare som en stötdämpare för kroppen när man exempelvis hoppar.

Behandlingen med VibraCussor®

Tillsammans med lasern ger jag dig en djupvågsbehandling med VibraCussor® . Det är en ny spännande och säker behandlingsmetod för muskel-, senor- och ligament problem samt inflammationer i bindväven och andra skador.

VibraCussor® levererar vågor av vibrerande impulser djupt in i kroppens fascia och vävnader för att främja en ökning av lokal cirkulation och lymfflöde och minskar därför spänningar och inflammationer och ger din fascia ett bättre flöde som ger din kropp liv. Behandlingen är effektiv för många olika tillstånd som ex smärta, inflammationer, spänningar men även för din mentala hälsa och välmående.

Fördelarna med VibraCussor®:

  • Smärtstillande
  • Förbättrad ledrörlighet
  • Förbättrad rörelseomfång
  • Snabbare av läkningsprocess
  • Minskad inflammation
  • Minskade muskelspasmer
  • Förbättrad lokal cirkulation
  • Förbättrad lymfflöde